Jak získat dotace Zelená úsporám

Našim zákazníkům, kteří se rozhodnout pro zateplení svého domu, nabízíme možnost získání dotačního titulu z programu Nová Zelená Úsporám.

Poskytujeme možnost kompletního vyřízení dotace. Naše spolupracující projekční kancelář zajišťuje zpracování projektové dokumentace a energetického výpočtu, podání a vyřízení žádosti.

Pro získání dotačního titulu je nutné prokázat úsporu měrné spotřeby tepla po provedených opatřeních.

Výše dotace je závislá na rozsahu provedených opatření. Rozsah rekonstrukce a požadavek investora na výši dotace vždy konzultujeme před provedením rekonstrukčních prací.